Fuktskader på bygg er svært utbredt i Norge. Hvert år oppstår rundt 70 000 nye fuktskader. Det tilsvarer en fuktskade hvert 10. minutt. Byggeskaderegisteret indikerer at ca 75% av byggskadene skyldes fuktighet som kommer fra lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller frostskader.
Fuktskader i kjellerMed de nye klimautfordringene og en stadig eldre boligmasse, er det grunn til å tro antallet fuktskader bare vil øke. Rapporten til Sintef Byggforsk som viser at 50% av fuktskader ikke blir håndtert på riktig måte, er derfor alarmerende lesing.
Det å bo i en fuktig bolig kan doble risikoen for å utvikle astma og andre typer luftveisplager. Fukt i ulike former bidrar i tillegg til å bryte ned materialer og dermed øke behovet for utbedring av fuktskader.
Fuktskader kan oppdages ved kontroll av bygningen. Viktige kontrollpunkter er takkonstruksjoner, yttervegger og i konstruksjoner mot terreng og våtrom.